.МОН домэйн нэр
Та домэйн нэрээ бүртгүүлэхийн тулд эхлээд сонгосон нэрээ оруулж, хайлт хийнэ үү.
.МОН домэйн нэрийн үнэ
1 жил 5-9 жил 10 жил
50.000₮
/жилд/
40.000₮
/жилд/
30.000₮
/жилд/
*Энэ үнэд НӨАТ нэмэгдэнэ

.МОН хаяг + Вэб байршуулах үйлчилгээ

.МОН хаяг авбал вэб байршуулах үйлчилгээ
50% хямдарна.
Вэб байршуулах үйлчилгээний мэдээлэл

Онлайнаар үйлчилгээ авбал

Онлайнаар үйлчилгээ авбал үнийн дүнгээс
5% хямдарна.
.МОН домэйн нэрийн үйлчилгээ нь монгол хэлээр буюу кирилл үсгээр домэйн нэр бүртгэж, ашиглах үйлчилгээ юм. Энэхүү үйлчилгээ нь Интернэт технологийн шинэ үе болох IDN (Internationalized Domain Name) буюу улс орон бүр өөрийн эх хэлээр дотооддоо домэйн нэр бүртгэх боломжтой, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн технологи юм.
.МОН домэйн нэр нь:
Монгол цагаан толгойн 35 үсэг (a-я), 0-9 хүртэлх тоо, дундуур зураас болон .мон өргөтгөлөөс бүтнэ.
3-65 хүртэлх тэмдэгтийн урттай байна. (Жишээлбэл: ном.мон, итали-гутлын-худалдаа.мон, сурах-бичгийн-солилцоо.мон гэх мэт)
Эх хэлээрээ, дэлхийн хаанаас ч хандах боломжтой.
Олон улсын нээлттэй стандарт кодчилолтой.
Өөрийн вэб хуудас руугаа холбох буюу ямар ч вэб хост руу заах боломжтой.
Нэмэлт программ хангамж шаардахгүй.
Бусад интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч (ISP)-ээс хамаарахгүй.