Opera дээр хэрхэн Монгол хэл суулгах вэ?

1.Opera-гийн зүүн дээд буланд байх цэсний товчинд дээр дарна.  

2.  Дараа нь гарч ирэх цэснүүдээс "Settings" товчин дээр дарна.

3.  Гарч ирэх талбараас "Preferred languages" товчин дээр дарна.

 

4.  Талбар дээрээс "Add language"  товчин дээр дарна.

 

5. Хэлний сонгуултууд гарч ирэх ба Монгол хэлийг сонгоод "OK" товчин дээр дарна.