Монгол домэйн нэрээ одоогийн вэб дээрээ холбож болох уу?

Монгол домэйн нэрээ одоогийн вэб дээрээ холбож болох уу?

Монгол хэл дээрх домэйн нэр нь бусад домэйн нэртэй адил технологиор ажиллах ба та хуучин вэбтэйгээ холбох, өөр вэб байршуулах үйлчилгээтэйгээ холбох зэрэг нь бүрэн боломжтой юм. Хэрэв та вэбээ хараахан хийж амжаагүй бол манай Мон багц үйлчилгээг сонгон 4-5 хуудас бүхий вэбсайт хялбархан хийж байршуулах боломжтой.