Гарын тохиргоондоо хэрхэн Монгол хэлийг нэмэх вэ?

Гарын тохиргоондоо хэрхэн Монгол хэлийг нэмэх вэ?
1. Эхлээд та системийнхээ зүүн доод булангийн цонх товчин дээр дарж "Control Panel" цэсрүү орно.

2.Гарч ирэх талбарын "Clock,Language,and Region "  дээр дарна.

3. Гарч ирэх талбараас "Region and Language" товчин дээр дарна.

4. "Format" хэсгийн хэл сонгох цэсэн дээр дарна.

5.Гарч ирэх сонголтоос Монгол хэлийг сонгоод "OK" товчин дээр дарна.

6.Тохиргоог хийсний дараа таны дэлгэцийн баруун доод буланд доорх цэс харагдана.Хэрэв та хэлээ солих бол Ctrl+Alt товчин дээр дарах эсвэл шууд дарж сонгож өөрчилж болно.