Мон хаяг бүртгүүлэх

Мон хаяг бүртгүүлэх

Монгол хэлээр хаяг бүртгүүлэхийн тулд Та өөрийн сонгосон нэрээ Мон хаяг хайх гэсэн цонхонд оруулна. Таны хайсан нэр авах БОЛОМЖТОЙ бол бүртгүүлэх товчийг дарж бүртгэлээ шинээр оруулах, эсвэл бүртгүүлсэн нэрээрээ нэвтрэн орж үйлчилгээгээ идэвхжүүлнэ.

Хэрэв Таны хайсан нэр БОЛОМЖГҮЙ гэж гарсан бол энэхүү нэрийг өмнө нь хэн нэгэн түрүүлээд бүртгүүлсэн байна гэсэн үг.

Монгол интернэт хаяг сонгохдоо кирилл үсгээр, юникод ашиглан алдаагүй бичих хэрэгтэй анхаарна уу.