Internet Explorer дээр хэрхэн Монгол хэл суулгах вэ?

1.Internet Explorer-ийн зүүн дээд буланд байх тохиргооны цэсний товчинд дээр дарна.

2. Дараа нь гарч ирэх цэснүүдээс "Internet options" товчин дээр дарна

3.  Гарч ирэх талбараас "Languages" товчин дээр дарна.

4.  Талбар дээрээс "Add "  товчин дээр дарна.

5. Хэлний сонгуултууд гарч ирэх ба Монгол хэлийг “Mongolian (Cyrillic)”   сонгоод OK" товчин дээр дарна.