Монгол хэлээр Интернэтэд хаяг авахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Монгол хэлээр Интернэтэд хаяг авахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Монгол хэлээр Интернэт хаяг авах үйлчилгээ нь бусад домэйн нэрийн бүртгэлийн үйлчилгээний стандартын дагуу онлайнаар бүртгэлээ хийнэ. Үүний тулд та эзэмшигчийн мэдээллээ үнэн зөв оруулж, үйлчилгээний журамтай танилцан баталгаажуулж, төлбөрөө төлснөөр үйлчилгээ тань идэвхжих болно.